investorrelations.jpg

FAIF - forvalter

Fra Finanstilsynet har Prime Office A/S den 23. marts 2015 modtaget tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde samt tilladelse til at markedsfører alternative investeringsfonde. 

Dette medfører yderligere informationspligt jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-lovens §62).

Se FAIF-lovens §62 her

Se risiko og kapitalstyring